Zdroj: www.spp-distribucia.sk – Záujemcovia o odber zemného plynu sa môžu k plynu pripojiť už aj elektronicky.