Prečo je dôležitá servisná prehliadka plynového kotla po vykurovacej sezóne? Čítajte viac o tom, čo vám ukladá zákon a čo odporúčajú výrobcovia.

 

Po vykurovacej sezóne sa viac ako inokedy počas roka stretávame s výzvou, aby sme nezanedbávali kontrolu plynových kotlov. Nejde pritom len o zabezpečenie bezproblémovej prevádzky, ale hlavne o našu bezpečnosť, ktorá môže byť v prípade niektorých porúch kotla (napr. únik oxidu uhoľnatého do miestnosti) vskutku ohrozená.

 

Plynové kotly treba preto periodicky kontrolovať. To sa týka aj podstatnej väčšiny kotlov používaných v rodinných domoch. Tie síce majú výkon len 30 kW (zákon prikazuje servisnú kontrolu zariadení s výkonom nad 50 kW), no výrobcovia odporúčajú aspoň raz ročne spraviť na nich preventívne prehliadky, a to nielen počas záručného či pozáručného obdobia, ale počas celej životnosti kotla. Tento postup je predpokladom ich bezporuchovej a bezpečnej prevádzky.

 

 

Opotrebovávanie kotlov

 

Dnes si viaceré moderné kotly dokážu zaznamenávať počet hodín prevádzky, takže servisný technik vie zhodnotiť vyťaženosť zariadenia. Priemerný ročný pracovný čas prevádzky horáka je asi 1800 hodín. Pri porovnaní s automobilom by to znamenalo asi 104 dní prevádzky a pri priemernej rýchlosti 60 km/h by to predstavovalo 108-tisíc najazdených kilometrov. Pri tejto záťaži s autom absolvujeme servis za účelom výmeny opotrebovaných dielov a kvapalín asi sedemkrát. Pri vykurovacích zariadeniach to však nie je vždy pravidlom, hoci si v záujme „bezpečnej jazdy“ vyžadujú našu pozornosť rovnako ako automobil.

 

Kotly sú technické zariadenia, ktoré potrebujú pravidelnú údržbu autorizovaným výrobcom vyškoleným servisným technikom na dané zariadenia. Treba si uvedomiť, že v kotle prebieha spaľovací proces, kde sú vyvíjané vysoké povrchové teploty.

 

Pri bežnom servise sa čistia teplovýmenné plochy, ktoré zabezpečujú prenos tepla medzi plameňom a vodou, čo je základ dosiahnutia výrobcom uvádzanej účinnosti zariadenia. Taktiež sa zoraďujú rôzne technické parametre, prípadne sa vymenia nadmerne opotrebené súčiastky. Počas prevádzky plynového zariadenia sa postupne opotrebovávajú rôzne komponenty, čoho dôsledkom môže byť zmena pomeru spaľovacej zmesi vzduch/plyn. Výsledkom je nedokonalé spaľovanie zmesi, väčšie opotrebovanie dielov, zvýšená spotreba plynu, tvorba sadzí a zaťažovanie životného prostredia. Dôsledok je menšia účinnosť kotla za viac peňazí. Rozhodne to nie je málo, čo je potrebné skontrolovať.

 

Ak máte doma napríklad plynový kondenzačný kotol, servisná prehliadka môže pozostávať z kontroly celkového stavu kotla, prívodu plynu, odťahu spalín, plynotesnosti, hydraulickej či elektrickej časti kotla, horáka, výmenníka, ventilov, filtrov, spaľovania a emisných hodnôt, atď. Podobne je na tom so servisnou kontrolou aj klasický plynový či turbo kotol.

 

 

Podmienka záruky

 

Nutnosť servisu nepodceňujte ani vtedy, ak máte celkom nové zariadenie. Pravidelná údržba je zvyčajne podmienkou záruky v záručnej lehote.

 

 

Servis v predstihu

 

Servis by sa mal vykonávať po ukončení vykurovacej sezóny alebo pred jej začatím, čím môže užívateľ predísť rôznym poruchovým stavom počas vykurovacej sezóny, keď je aj zložitejšie zohnať technikov, nakoľko sú v zimnom období, prirodzene, väčšmi vyťažení. Myslieť treba teda na servis či revíziu už v čase, keď sa nám o príjemné teploty stará slnko. Vtedy bez zbytočných stresov určite zoženiete nielen technika, ale môžete veľakrát i ušetriť vzhľadom na časté letné zľavy servisných firiem. Netreba zabúdať aj na to, že servisná prehliadka sa nedá urobiť za 15 minút. Zvyčajne trvá hodinu a v prípade problémov na zariadení aj viac.

 

 

Potvrdenie o prehliadke

 

Okrem spokojnosti, že je všetko, ako má byť, a kotol funguje optimálne, vám revízia prinesie ešte jednu užitočnú vec, a to potvrdenie (protokol) o vykonanej prehliadke. Prevádzkovateľ by mal vziať na zreteľ, že v prípade poistnej udalosti v dôsledku nevykonaných revízií a servisu mu poisťovňa neuhradí škodu, pretože si nesplnil zákonné povinnosti. Každé zariadenie nad 50 kW má povinnosť podľa vyhlášky raz ročne absolvovať bezpečnostnú prehliadku. Podľa zákona opravovať, vykonávať údržbu, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má príslušné oprávnenia.

 

 

Záver

 

Bezpečnosť, bezporuchová prevádzka, zabezpečenie maximálnej účinnosti kotla a dodržiavanie zákona – to všetko sú dobré dôvody, prečo neignorovať revíziu a servis kotla. Ak teda váš kotol už dávno neprešiel rukami odborníka, odporúčame objednať si jeho službu. Pravidelnou kontrolou kotla nič nepokazíte. Naopak, veľa môžete stratiť, ak ju budete zanedbávať.

 

 

 

Zdroj: Piešťanský týždeň, Rubrika: Súťaž/servis, Dátum: 27.6.2017, Autor: Viessmann s.r.o.