Novú kogeneračnú elektráreň dnes oficiálne spustila do prevádzky Mestská elektráreň Nitra, a.s. Bude dodávať elektrinu do distribučnej sústavy Západoslovenskej distribučnej, a.s., a teplom vzniknutým pri výrobe elektriny bude vykurovať zhruba 2000 domácností na sídlisku Chrenová.

 

kogeneračná elektráreň na zemný plyn

Kogeneračná elektráreň Chrenová (Zdroj: TASR)

 

Zmluvu na dodávku tepla má spoločnosť uzatvorenú do roku 2020. „Nitrianska teplárenská spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávky tepla pre mesto a ktorej založenie iniciovalo mesto Nitra so zahraničnou spoluúčasťou, hľadá dohodu, ako túto zmluvu predĺžiť,“ skonštatoval primátor Nitry Jozef Dvonč. Podľa predsedu predstavenstva Mestskej elektrárne Nitra Juraja Štrkoleca bude spustenie novej elektrárne do prevádzky znamenať pre obyvateľov v prvej fáze stabilizáciu cien tepla pre domácnosti a v budúcnosti aj ich postupné znižovanie.

 

Nová kogeneračná elektráreň vyrástla na mieste bývalej mazutovej elektrárne, ktorá zásobovala do roku 2006 teplom Chrenovú. V jej bezprostrednej blízkosti stojí plynová kotolňa, ktorá funguje dodnes. Celkové náklady na výstavbu elektrárne dosiahli 5 miliónov eur. „Motory sú na zemný plyn, používame špičkovú technológiu s najmodernejšou účinnosťou, ktorá je dnes na trhu,“ skonštatoval Štrkolec.

 

Výstavba elektrárne sa začala v júni minulého roka. Investor pôvodne uvažoval o výstavbe paroplynového cyklu, rozhodol sa však zmeniť technológiu na kogeneračné jednotky. Kogenerácia je technologický proces kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v jednom zariadení, keď teplo vznikajúce pri výrobe elektrickej energie využíva kogeneračná jednotka na vykurovanie. „Rozhodnutie nahradiť paroplyn kogeneračnou výrobou súvisí s tým, že sme rapídne zišli s požiadavkami na výkon. Paroplyn by mal význam, keby sa realizoval pôvodný veľký projekt, že sa pospája odber tepla z celej Nitry, vtedy by mal význam veľký zdroj. Pri menších zdrojoch, ako je lokalita Chrenová, by však nebol efektívny a bolo výhodnejšie prejsť na kogeneračnú elektráreň,“ zdôvodnil rozhodnutie Štrkolec.

 

 

 

 

 

Zdroj: 24hod.sk. – Mestská elektráreň Nitra, a.s. dnes oficiálne spustila do prevádzky novú kogeneračnú elektráreň.