V dňoch 12. až 16. februára sa v Grand Hoteli Permon vo Vysokých Tatrách uskutočnil 26. ročník konferencie Vykurovanie 2018. Hlavnou témou konferencie boli Nové trendy v zásobovaní budov teplom.

 

konferencia Vykurovanie 2018

Atraktívne prostredie konferencie Vykurovanie 2018.

 

Záštitu nad konferenciou prevzala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB a Slovenská komora stavebných inžinierov.

 

Odborný program bol rozdelený do piatich samostatných celkov počas jednotlivých dní:

 

  • Energetika budov
  • Progresívna výroba tepla
  • Obnoviteľné zdroje energie
  • Automatizácia vo vykurovaní
  • Energetické služby

Spolu sa uskutočnilo 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 7 pracovných stretnutí profesijných organizácií a jednaexkurzia. S prednáškou vystúpilo približne 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem prezentovalo svoje výrobky, zariadenia a technológie.

 

konferencia Vykurovanie 2018

Účastníci konferencie.

 

Náš kolega, Ing. Radovan Illith, PhD., prezentoval na témy (Super)moderné trendy prípravy tepla pre rodinné domyRekonštrukcia zdroja tepla v nemocnici s poliklinikou s využitím kogeneračného zdroja a plynových tepelných čerpadiel.

 

vykurovanie zemným plynom

Ing. Radovan Illith, PhD. počas prednášky.

 

 

Každoročná konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

 

 

Súvisiace články:

 

 

 

Zdroj: prevádzkovateľ internetovej stránky