Cirkevné centrum a kostol sv. Vincenta de Paul v Bratislavskej časti Ružinov sa nachádza na Tomášikovej ulici. Celý areál tvoria: kostol, pastoračné centrum – fara, spoločenská sála, dom nádeje a hospic.

Farský úrad bol pôvodne vykurovaný z centrálneho zdroja tepla. Nachádzala sa tu výmenníková stanica tepla typu voda-voda. Táto stará technológia bola kompletne demontovaná. Výstavbou novej plynovej teplovodnej kotolne získala farnosť Ružinov moderný a spoľahlivý zdroj tepla.

Parametre projektu:

  • vybudovaná nová prípojka plynu
  • nový zdroj tepla – kondenzačný kotol HOVAL UltraGas 300D
  • nový zásobník TÚV 1 500 litrov
  • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
  • online monitoring technológie 24/7/365
  • v prevádzke od 07/2013
  • po 10 rokoch prevod vlastníctva technológie za 1- Eur
  • životnosť technológie minimálne 20 rokov

„Teší ma, že si riešenia zásobovania teplom od spoločnosti KOOR nachádzajú svoj priestor aj v objektoch rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku. “ Ing. Milan Orlovský KOOR, s.r.o