Bytový dom na Bystrickej 30 v Pezinku je postavený z panelových blokov a má 13 nadzemných podlaží. Spolu sa tu nachádza 60 bytov. Do užívania obyvateľom bol daný v roku 1977. V rámci plánovanej obnovy domu bol objekt okrem iných úprav kompletne zateplený. Okná na bytoch boli vymenené za plastové.

Písomným hlasovaním spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov v tomto bytovom dome bolo v júni 2013 odsúhlasené vybudovanie domovej kotolne a odpojenie sa od centrálneho dodávateľa tepla. Novú kotolňu s výkonom 300 kW sme vybudovali v samostatnej miestnosti v suteréne objektu.

Parametre projektu:

  • nový zdroj tepla s kondenzačným kotlom HOVAL UltraGas 300D
  • zásobníky na TÚV 2 x 500 litrov
  • nerezový 39 metrový komín na fasáde objektu
  • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
  • online monitoring technológie 24/7/365
  • v prevádzke od 09/2013
  • odpredané do vlastníctva bytového spoločenstva ihneď po sprevádzkovaní

„Budovanie novej kotolne nesie v sebe množstvo technických a administratívnych nástrah. Skúsenosti bývajú v týchto prípadoch veľmi dôležité. Vtedy sa dá aj v relatívne krátkom čase dospieť k zdarnému výsledku.“ Ing. Milan Orlovský KOOR, s.r.o