Štátna podpora energetického vylepšenia rodinných domov je pre ich majiteľov z pohľadu združenia Budovy pre budúcnosť motivujúca.

 

V roku 2016 predstavilo ministerstvo dopravy a výstavby program podpory obnovy rodinných domov. Dotácia sa dá využiť na zateplenie fasády, výmenu okien, zateplenie strechy a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom. Tento rok pribudla podpora aj na výmenu zdroja kúrenia.

V Česku premyslene

 

Program analytici často kritizujú ako neúspešný. Negatívne vnímanie vyplýva asi z počiatočného množstva prijatých žiadostí o dotáciu. V súčasnosti prebieha tretia výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku na obnovu rodinného domu. Predchádzajúce dve trvali vždy len jeden mesiac. Za taký krátky čas začalo vypĺňať elektronickú žiadosť o príspevok viac ako 1 200 záujemcov. Nakoniec poštou zaslali (čo je podmienka) len zhruba 200 žiadostí.

 

Z pohľadu združenia Budovy pre budúcnosť je však program úspešný. Kvôli predstave ho môžeme porovnať s podobnou podporou v Česku. Program obnovy rodinných domov, ktorý je spojený aj s podporou výstavby nových domov a výmenou zdroja tepla, začali v Česku realizovať v roku 2009. Výzva prebiehala kontinuálne celoročne. Počas prvého roku fungovania programu tam ľudia podali 1 132 žiadostí o príspevok na zateplenie. Ak by aj u nás bola výzva kontinuálna, teda časovo menej obmedzená, dá sa na základe terajšieho záujmu predpokladať, že počet žiadostí o zateplenie rodinných domov by prekročil 500. V rámci rozdielu veľkosti našich krajín by sme asi väčšie množstvo ani nemali očakávať.

 

 

Rozdielna propagácia

 

Ďalším rozdielom medzi českým a slovenským programom je financovanie a riadenie programov. Program Zelená úsporám riadi v Česku ministerstvo životného prostredia a spravuje ho Štátny fond životného prostredia. Program je zameraný na podporu investícií do úspor energie pri obnove rodinných a bytových domov, výstavbu pasívnych domov a inštaláciu zdrojov na ohrev teplej vody a kúrenie s využitím obnoviteľných zdrojov energie.

 

Český program je financovaný z predaja emisných povoleniek. Tamojšia vláda program intenzívne prezentovala v médiách a organizovali sa aj odborné podujatia. Slovenská vláda vyčlenila v roku 2015 na zatepľovanie rodinných domov v rámci druhého sociálneho balíka 30 miliónov eur. V súčasnosti je maximálna výška podpory 8 800 eur. Celkovo by sa tak mohlo obnoviť približne 3 400 domov. Ministerstvo o realizácii programu informovalo len tlačovou správou.

 

 

Poučili sme sa

 

Majitelia domov často nevedia, ako so samotnou obnovou svojho domu začať, čo treba urobiť, koho osloviť. Je dobré, ak existuje možnosť informovať sa o postupe obnovy domu a čo možno od nej očakávať. Naše skúsenosti sú také, že štyria z piatich majiteľov rodinných domov, ktorí sa chystajú obnovovať dom, nevedia, že program dotácie na obnovu rodinného domu na Slovensku existuje. Z nášho hľadiska je tento program pre majiteľov domov výbornou finančnou motiváciou, ale aj návodom, ako postupovať v prípade realizácie ich zateplenia.

 

Posledná výzva z augusta tohto roku má platnosť do konca októbra, a tak majú majitelia viac času pripraviť si všetky potrebné podklady. Dôvodov, prečo podporiť zatepľovanie rodinných domov na Slovensku, je niekoľko. Najpodstatnejšie je, že investíciou do obnovy domu dosiahne majiteľ zníženie nákladov na energie. Zlepšené podmienky bývania v podobe kvalitného vnútorného prostredia by sa mali odraziť aj na lepšom zdravotnom stave ich užívateľov.

 

 

 

Úspory v zateplenom dome vykurovanom plynovým kotlom

 

Zlepšiť energetickú efektívnosť rodinných domov ich zateplením sa oplatí, najmä ak sú staršie a nachádzajú sa v chladnejších oblastiach. Ušetriť sa dá ročne aj niekoľko stoviek eur. Dokazujú to príklady prepočítané na vykurovanie plynom, ktoré sa v domoch využíva najčastejšie.

 

 

Príklad č. 1    ÚSPORA ZATEPLENÍM DOMU

 

Rodinný dom na Orave v nadmorskej výške 500 metrov.

Podlahová plocha: 150 štvorcových metrov

Kotol: kondenzačný

Spotreba plynu:

 

a) Dobre zateplený dom vrátane nových okien a dverí:

12 762 kWh/rok (sadzba D2) – 531,96 eura/rok

 

b) Zle zateplený dom vrátane starých okien a dverí:

34 061 kWh/rok (sadzba D3) – 1 286,03 eura/rok

 

Rozdiel: 754,07 eura/rok

 

 

 

Príklad č. 2    ÚSPORA ZATEPLENÍM DOMU A VÝMENOU KOTLA

 

Rodinný dom v meste Vysoké Tatry v nadmorskej výške 850 metrov

Podlahová plocha: 150 štvorcových metrov

Spotreba plynu:

 

a) Výborné zateplenie, nové okná a dvere, nový kondenzačný kotol:

15 633 kWh/rok (sadzba D2) – 632,98 eura/rok

 

b) Zlé zateplenie, staré poškodené okná a dvere, klasický kotol:

47 270 kWh/rok (sadzba D4) – 1 764,77 eura/rok

 

Rozdiel: 1 131,79 eura/rok

 

 

 

Príklad č. 3    DOM V TEPLOM REGIÓNE SLOVENSKA

 

Niekedy je investícia do energetickej efektívnosti problematická a treba ju starostlivo zvážiť, najmä ak máte dobre zateplený dom a žijete v pomerne teplom regióne Slovenska. Kotol máte starý, ktorého výmena sa však nemusí vždy oplatiť. A to ani vtedy, ak je vo väčšom dome. Úspora totiž dosiahne len niekoľko desiatok eur ročne, čo návratnosť investície posúva za hranicu desiatich rokov. Ak sa však starý kotol často kazí a treba platiť opravy, je vhodné sa nad jeho výmenou zamyslieť.

 

Mimoriadne dobre zateplený rodinný dom v Gabčíkove, nové okná aj dvere, nadmorská výška 115 metrov.

Podlahová plocha: 200 štvorcových metrov

Spotreba plynu:

 

Klasický kotol: 15 864 kWh/rok (sadzba D2) – 641,1 eura/rok

Kondenzačný kotol: 13 759 kWh/rok (sadzba D2) – 567,04 eura/rok

 

Rozdiel: 74,06 eura/rok

 

Poznámka: Prepočty zohľadňujú cenníky spoločnosti Magna Energia. U iných dodávateľov energií môžu byť ceny iné.

 

 

 

Súvisiace články:

 

 

 

Zdroj: Hospodárske noviny, Strana/Poradie správy: 16, Rubrika/Relácia: HN Expert, Dátum: 06.09.2017, Autor: Kateřina Chajdiaková